Családbarát Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 27. kedd, Ákos, Bátor

Élethelyzetekkel harmonizáló munkavégzés a családokért

Ne kelljen dönteni munka és magánélet között, és a gyermekvállalás egyre kevésbé legyen egyenlő az egzisztenciális kockázattal – ezeket a fő irányelveket tűzte zászlajára Újbuda Önkormányzata abban a családbarát szemléletformáló programban, mely a munka és magánélet összehangolására irányult.

Ne kelljen dönteni munka és magánélet között, és a gyermekvállalás egyre kevésbé legyen egyenlő az egzisztenciális kockázattal – ezeket a fő irányelveket tűzte zászlajára Újbuda Önkormányzata abban a családbarát szemléletformáló programban, mely a munka és magánélet összehangolására irányult. A kétéves program során – melyben több mint 60 helyi intézmény, vállalkozás és civil szervezet vett részt – az önkormányzat és konzorciumi partnerei többek között annak helyi lehetőségeit keresték, hogy a kisgyermekes szülők minél nagyobb arányban, és élethelyzetükhöz igazodó rugalmas feltételek mellett térhessenek vissza a munkaerő-piacra. Bár a projekt most zárul, a program azonban új lendületet vesz.


Ennek a kétéves munkának a zárásaként, 2015. Augusztus 25-én tartotta a „Rugalmas munkahelyek – Családbarát Újbuda” projekt a záróeseményét, „Szerepünk és lehetőségeink a családokért” címmel. A résztvevő önkormányzatok, nagyvállalatok, kis-, és közepes vállalkozások, valamint civil szervezetek egymásra reflektálva vizsgálták szerepüket és lehetőségeiket a családbarátság megvalósításában.


A különböző élethelyzetekkel harmonizáló munkavégzés lehetőségének megteremtése a kulcsa annak a szemléletmódnak, melynek minél szélesebb körű alkalmazási lehetőségein dolgozott Újbuda Önkormányzata a partnereivel közösen.

Elégedettség érzés, odafigyelés

„Családbarátnak lenni feltételez egy sajátos szemléletmódot, egy stratégiai szinten beépített átfogó gondolkodást, egy kultúrát, egy bizonyos értékrendet. Egyes pontjai, feltételei jól definiálhatóak, kézzel foghatóak, mérhető változásokat eredményeznek, míg más elemei sokkal inkább hangulatban, elégedettségben és az odafigyelés érzetében érhetőek tetten. A program során mindkét szempontrendszer hangsúlyosan megjelent” – mondta el Pál Zsolt a Családbarát Újbuda program szakmai vezetője.

Képzések, együttműködések, elismerések

A két éves munka alatt mindvégig fontos célként fogalmazódott meg a munka és a magánélet összehangolása, a családok számára élhető környezet kialakítása, a kerület lehetőségeinek maximális kiaknázása. A különböző életterületeket lefedő programok megszólították a kerület teljes lakosságát. Ennek érdekében az önkormányzat összefogásra szólította fel a vállalkozásokat, intézményeket, civil szervezeteket és magánszemélyeket. Így az együttműködés során, közvetlenül több,mint 60, különböző szektorból érkező szervezetet és munkatársait, valamint 130 magánszemélyt vont be a programba.


A munka során a szakemberek mindvégig szem előtt tartották, hogy csak valamennyi területet átfogó módon, horizontális intézkedések kialakításával tehető egy kerület családbaráttá. Így a koncepció részét képezte a családi napközik férőhelyeinek monitorozása, a kisgyermekellátó szervezetek számára 20 alkalommal megtartott szakmai fórum és ugyanennyi női klubfoglalkozás. A program keretén belül összesen 5 típusú képzés zajlott munkáltatóknak és munkavállalóknak. Így például munkavállalói tréning, esélyegyenlőségi és szemléletformáló képzések zajlottak 11 alkalommal, összesen 80 fő részvételével. A vállalatokkal együttműködésben 15 munkahelyi esélyegyenlőségi terv és azok felülvizsgálata készült el, 5 munkáltatónál történt Social Label Audit. Mindemellett a vállalkozások tekintetében a szakemberek szerint a standard, ellenőrizhető kritériumok mellett az egyedi, újszerű megoldásokat is meg kell becsülni. Így a felelős vállalatok elismerésére Újbuda Önkormányzata Családbarát Vállalkozás Programot indított, a Családbarát Vállalkozás Újbuda cím elnyerésére.

Egyedülálló kezdeményezésként Babakocsis sétanap keretében a munkatársak az érintettek – közel 60 felnőtt és gyermek - bevonásával feltérképezték a kerületi útvonalakat. A program során képet kaptak a babakocsival, illetve kerekesszékkel könnyen járható helyekről és a felmerülő nehézségekről. Mindemellett a szakemberek Családbarát Tudástár néven módszertani anyagot tettek közzé, melynek tapasztalati leírásai segíthetik más intézmények hasonló törekvéseit.

A kétéves program során a fontosabb lépésekről, eseményekről a helyi médián keresztül tájékoztattuk a kerület lakosságát. Emellett a kéthavonta megjelenő Családbarát hírlevélben tájékoztatják rendszeresen a feliratkozókat a kerületben elérhető családi programokról.Helyi Támogató Csoport

A közösen dolgozó intézmények, vállalatok és civil szervezetek munkájának összehangolt intézkedései kapcsán helyi szinten elmozdultak a felelősebb társadalmi viselkedés felé. Ennek előfeltétele volt a döntéshozók, az intézmények, a szervezetek, vállalatok és vállalkozások, valamint a lakosság párbeszédének kialakítása, amelynek a fórumát is megteremtette a program a Helyi Támogató Csoport kialakításával.

A jó tapasztalatokból új lendületet merítve a támogatási időszak lejárta után is tervezi Újbuda Önkormányzata a program folytatását. Hiszen a két év alatt összegyűlt tudás és jó gyakorlat, csak megalapozta a családbarát kerület létrehozásának szándékát.

Azok számára, akik összefoglalóan szeretnék látni a program eredményeit, továbbra is tájékozódhatnak a projekt weboldalán, ahol a két év alatt megjelent eredmények, jó gyakorlatok és információk is megtalálhatók.

http://csaladbarat.ujbuda.hu/